“Nadat God voorheen vele malen en op vele.....

“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Jezus, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk, het volmaakte beeld, van Zijn Wezen, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand heeft gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”

(Hebreeën 1 vers 1-3)

Als je naar Jezus kijkt en gelooft wat je ziet, vindt je de vrijheid om Hem te vertrouwen. Je bent geliefd en ook al hebben we hier nog niet alle antwoorden en zien we soms door een “spiegel van raadselen”, je mag rusten onder Zijn schaduw.(Psalm 91) Kijk niet naar jezelf, maar naar je Hemelse Vader, naar alles wat Hij gedaan heeft voor je in de Here Jezus. Kijk naar Hem!

“laten wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.” (Hebr.12 vers 2)

Het gaat er niet om of je wel genoeg geloof hebt, het gaat om Hem, Jezus waar je geloof vandaan komt! Je kunt Hem vertrouwen en daardoor je hart openen voor Zijn Liefde. Verlies jezelf in Zijn liefde, en je vindt het ware Leven.

Een heel gezegend jaar,

In Christus,

Johannes.