Een herdershart

“Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”

(Joh.10:11)

We hebben het zo nodig om onszelf te verliezen in de Liefde van Jezus, zodat we leren om zachtmoedig te worden en nederig van hart, zodat de vrucht van de Geest zichtbaar wordt in ons leven.

Toen God koning Saul wegdeed, gaf Hij een man, die nogal eigenaardig rook.......De lucht van schapen hing om hem heen! Ja David was een herder. Als je niet van schapen houdt, vergeet de bediening! Als je doorgaat zonder echte liefde voor de schapen komen er alleen maar problemen van. En dat geldt voor iedereen!!

Jezus gaf Zichzelf helemaal. Maar wij kunnen soms zo ongevoelig zijn, zo onverschillig, zo neutraal. Niet opkomend voor de ander, maar alleen voor onszelf. Anderen zijn niet zo belangrijk, ik ben belangrijk. Alles draait om mij en mijn problemen! Gods verlangen is om ons een “herdershart” te geven, het hart van Jezus.

Als wij niet meer kijken door de ogen van Jezus, dan is het nodig om te zeggen;

Heer er was een tijd dat ik verbroken was, zacht en gevoelig voor anderen. Maar ergens ben ik dat kwijtgeraakt. Herstel in mij een hart zoals U.

Misschien ben je een leider geweest, je doet de zangdienst, je doet de zondagschool, je doet dit of dat. Maar het is nu een routine geworden, een gewoonte, gewoon een taak. Je neemt het niet zo serieus meer, je bent eigenlijk je hart voor de schapen kwijtgeraakt. Ga naar Jezus, laat Hem je hart herstellen, zodat je Zijn hart hebt voor Zijn kudde.

Heer maak mijn hart, een dienaarshart, Ja laat het zijn zoals Jezus.

Vol van Uw Woord, vol van Uw Geest, Vol van Uw liefde, Die geneest.

Maak het vol van Uw genade, Hemelse Vader, Houdt het teder en zacht voor U.

Samen in Christus,

Johannes