“Het is volbracht!” Johannes 19:30

“Het is volbracht!” Johannes 19:30

Drie woorden die de geschiedenis van de mensheid volkomen veranderd hebben. De mens, door de zondeval afgescheiden van God, is weer verzoend met Hem door het offer van Jezus Christus. We worden door Hem uitgenodigd om niet alleen dicht bij Hem te zijn, maar zelfs één te zijn met Hem.

Jezus is de Weg door Wie wij weer tot de Vader mogen en kunnen komen. Alles wat wíj niet konden doen, heeft Hij voor ons in orde gemaakt. We mogen weer met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de Allerhoogste.

We zijn onderdanen geworden van Gods Koninkrijk, een Koninkrijk dat zo anders is dan koninkrijken die wij hier op aarde kennen, met andere wetten en regels en privileges. Een volmaakt Koninkrijk.

En we mogen al proeven van dat Koninkrijk hier op aarde! En als we daarvan willen proeven, zullen we moeten leven volgens de wetten van Zijn Koninkrijk. De wetten van deze wereld, waar we mee grootgebracht zijn, gelden daar niet. Het is nodig dat we hierin ons denken vernieuwen. Niet meer leven volgens de oude regels die vooral ‘ik-gericht’ zijn, maar leven naar Gods regels, die vooral ‘God-gericht’ en ‘naaste-gericht’ zijn. Wat een vreugde zal dat geven!

Volmaakt? Nee, nu nog niet. Maar hoe meer we Gods wetten gaan leren kennen en hoe meer we daarnaar gaan leven, hoe groter ons verlangen naar Hem zal worden. Gods wetten weerspiegelen Zijn karakter, en Die is volmaakt.

“Het is volbracht!” Het werk is gedaan. De prijs is betaald.

Glorie aan het Lam.

Arjen