“Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u....

“Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent”.

Johannes 15:8.

Een discipel van Jezus is een volgeling van Jezus. Voor de eerste discipelen was dat letterlijk: bijna overal waar Jezus ging, daar waren zij ook. Ondertussen onderwees Jezus hen over het Koninkrijk van God. Dat was een praktische leerschool: ze mochten wat ze geleerd hadden meteen in praktijk brengen, naar het voorbeeld van Jezus.

Wij worden ook discipelen genoemd, maar we kunnen nu niet meer letterlijk Jezus volgen, natuurlijk.

Maar de vertaling van het woord discipel betekent dat je het onderwijs en de wil van Jezus als de basis maakt van jouw handelen. Dus de wil van God volgen die Hij ons bekend maakt door Zijn Woord en Zijn Geest.

Als wij Hem gehoorzamen, of zoals Joh.15:5 zegt, in Hem blijven, dan zullen wij veel vrucht dragen. Dat is wat God graag wil voor ons leven: vrucht dragen. Niet zodat wij er beter van worden, maar zodat de Vader verheerlijkt wordt. Daarom zijn wij op deze aarde: om God te verheerlijken en Hem bekend te maken!

Hij wil Zichzelf bekend maken door u en mij heen! Hij wil ons daarvoor gebruiken!

Wat een rijke genade is dat. Wat een voorrecht.

“Laat mij zijn een lofgezang voor u”. (Opwekking 150)

Arjen