“Wie zich echter met de Heere verenigt, is één....

“Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem”.

1 Korinthe 6:17.

Op het moment dat we een keus maken om ons leven aan Jezus te geven, omdat we tot de conclusie zijn gekomen dat we het zelf niet redden, vindt er een geboorte in ons plaats: we krijgen een nieuwe geest. Die nieuwe geest is zo totaal anders dan wat we gewend waren; hij lijkt in de verste verte niet op iets van onze oude ‘ik‘. Die nieuwe geest is namelijk dezelfde geest die Jezus heeft. Dat is wat 1 Korinthe 6:17 zegt: als je je leven aan Jezus geeft, je verenigt met Hem, dan ben je één geest met Hem. Dat betekent: identiek, precies hetzelfde. Geen kopie, maar precies hetzelfde. Er is geen verschil tussen de geest van Jezus en onze nieuwe geest.

Daarom zegt Johannes ook in zijn eerste brief: “want zoals Hij (Jezus) is, zijn ook wij in deze wereld”.

(1 Johannes 4:17). Onze nieuwe geest is dus niet in ontwikkeling; die is al helemaal af, volmaakt, perfect, hier op aarde. En die blijft perfect, want zonde heeft geen invloed op die nieuwe geest (wel op onze ziel en ons lichaam).

Moet je indenken: je bent al voor één derde perfect, volmaakt. Nog maar twee derde te gaan! Onze ziel en ons lichaam blijven helaas nog achter.

Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven: Hij was in staat om Zich volledig te laten leiden door zijn geest en niet door zijn eigen gedachten, gevoelens of emoties. Zo kon Hij in volmaaktheid wandelen op aarde, zonder zonde te doen.

Als wij willen lijken op Jezus, dan moeten/mogen wij ook leren om steeds meer te luisteren naar onze nieuwe geest, en steeds minder naar onze eigen gedachten, gevoelens en emoties. Dat vraagt steeds weer om keuzes, net als bij Jezus. En iedere keer dat we kiezen om onze nieuwe geest te volgen, gaan we meer op Jezus lijken. Hoe meer we met Jezus omgaan en naar Hem kijken, hoe makkelijker het wordt om de juiste keuzes te maken.

Het begint bij het bewustzijn dat onze nieuwe geest al volmaakt dezelfde is als Jezus. Dat is Gods gave aan ons. Laten we daar vooral gebruik van maken!

Arjen