Psalm 46

Psalm 46

1 God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

2 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

3 Laat haar water bruisen, laat het schuimen,

laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela

Sela betekend even rust, met andere woorden even op adem komen, dat heb je wel nodig als alles ineens op zijn kop wordt gezet in je leven, al je plannen en dromen. Soms lijkt het of de grond onder je voeten wegzakt, en je emoties bruisen en schuimenÖ..God zegt als het ware

“Laat je niet bang maken mijn kind en probeer het even los te laten. Kom maar bij me zitten mijn kind, ik wil je iets anders laten zien”

4 De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.

5 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

“weet je Mijn kind, jij bent zoín beekje van Mijn rivier, en Mijn rivier brengt leven. Mijn Geest in jouw binnenste is leven en vreugde voor je. Weet je dat Ik daar ben, in het midden. Je zal niet wankelen, want ik ben daar om je te helpen, nog voor de morgen begint. Ik ben er altijd voor je dat is nu, Mijn kind.”

6 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.

7 De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela.

“Zo zal Ik altijd voor jou opkomen, Ik zal voor jou spreken Mijn kind.
En wie zal dan tegen jou kunnen zijn? Ik ben jouw veilige vesting.”

Zo wil God door Zijn Woord tot ons spreken en ons bemoedigen.

Vaak zeggen wij dat hoofd kennis hart kennis moet worden, dat klopt, maar als we opnieuw geboren zijn, zijn we Gods kinderen geworden. We hebben een nieuw hart gekregen en dat betekent dat onze hart kennis nu hoofdkennis moet gaan worden!

Thatís all folks

In Christus,

Johannes