Het Geloof

Het Geloof :

 • Is de verbindingslijn tussen hemel en aarde

 • Geeft voordat wij het gebed uitspreken reeds verhoring van ons gebed

 • Geeft hulp in onze nood

 • Geeft rust als de vijand ons heen en weer slingert

 • Verbindt ons met de Heer

 • Bekleedt ons met de kracht Gods

 • Gebruikt alle eigenschappen van God tot onze verdediging

 • Helpt ons om de legermachten van onze tegenstander te overwinnen

 • Maakt ons overwinnaars

 • Geeft dat we van de Heer kunnen ontvangen

 • Zorgt dat we niet twijfelen en daardoor kunnen ontvangen

 • Laat ons waken en wakker zijn, waardoor we kunnen overwinnen

En de Here Jezus zei tegen hem; Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft (Marcus 9 : 23)

Frank