Onze visie

Wij willen een hechte gemeenschap vormen van mensen:

  • die God aanbidden en toegewijd zijn
  • die zich laten leiden door Zijn wil
  • die het karakter van God in zich hebben en uitdragen binnen en buiten deze gemeenschap
  • die openstaan voor de bedieningen en gaven van de Heilige Geest
  • die in hun leven het getuigenis van de Here Jezus uitleven, zodat velen Hem zullen erkennen als hun Heer en Verlosser

 

Dit houdt in dat we willen leren God te aanbidden in Geest en in Waarheid,  dat we steeds beter leren wat God wil met en in ons persoonlijk leven en in de gemeente door de bijbel te bestuderen en te luisteren naar wat de Heilige Geest ons zegt. Dat we ook in praktijk gaan brengen wat Hij zegt. Dat we (beter) gaan beseffen dat we het karakter van God in ons hebben gekregen toen we opnieuw geboren werden en dat we mensen vanuit Gods liefde gaan benaderen.

We willen ons uitstrekken naar de bedieningen en gaven van de Heilige Geest, door wat de bijbel hierover zegt te bestuderen en tijd te nemen om te luisteren naar wat de Heilige Geest tot ons en door ons wil zeggen.

Zo willen we groeien in het uiten van Gods overweldigende liefde voor ons, zodat iedereen aan ons kan zien hoe lief God de mens heeft. 

 

contactgegevens

PGM Cypres
Raaphorstlaan 206
2532 BL DEN HAAG
email: info@pgmcypres.nl

*/