Pastoraal

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat  wij daarin zouden wandelen.”        (Ef.2:10)

Want wij zijn Zijn maaksel, dat is iets om eens over na te denken. Hij, Vader God, heeft jou gemaakt, je bent een Meesterwerk! Hij heeft in jouw leven geïnvesteerd. Dat beteke...

“Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de HERE is. Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt” .

Psalm 34:9 (Het Boek).

In Psalm 39 kun je lezen dat God al vaker in Davids leven had voorzien in hulp en redding. Daarom roept hij (ons) ook op om zelf te ontdekken dat God inderdaad goed is. God wil ons dolgraag te hulp komen, daar waar w...

Het goede nieuws door geven. 

Paulus spoorde de Colossenzen aan in Colossenzen 4 vs 3-6 om het goede nieuws door te geven en voor hem te bidden. Hij gaf daarbij belangrijke punten.

Deze punten zijn ook voor ons waardevol.

Paulus vroeg de Colossenzen om God te vragen of  Hij het woord dat hij door gaf, duidelijk wil maken aan de mensen, zodat zij het geheim v...

“Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.” 

2 Kor.1 vers 20

Dus hoeveel het er ook zijn, dat betekent alle beloften van God, zijn in Hem ja en in Hem amen. Niet ja en misschien, maar Ja en Amen. Niet sommige beloften, maar alle beloften van God zijn ja en in Christus amen, en zo is he...

“Verblijd u in de hoop” Romeinen 12:12a

Voor veel mensen is de tijd rond Kerst en Oud en Nieuw  een moeilijke tijd. Eenzaamheid, verlies van geliefden, uitzichtloosheid, bang zijn wat het komende jaar zal brengen, onzekerheid etc. lijken juist in deze tijd meer door te werken in mensenlevens dan anders.

Maar de Bijbel geeft daar een geweldig antwoord op: &ldq...

Houdt goede moed

We naderen nu het einde van het jaar 2016. Ondanks dat er problemen, stormen, briesjes op ons af zijn gekomen, hebben wij mogen ervaren Zijn liefde voor ons. Het was een bewogen jaar en de Heer heeft ons de overwinning gegeven. We mochten vertrouwen op Zijn Woord en beloften. We mochten omhoog zien en alles van de Here Jezus verwachten.

Zo noem ik u ook de ...

“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb, luister naar Hem”    (Mat.17:5)

Jezus kwam om Vaders wil te doen en dat maakte Gods hart blij. God heeft ons volledig aanvaard door het bloed van Zijn Zoon. Als jij je leven volledig hebt toevertrouwt aan Jezus als jouw Heer en Redder, dat is wat geloof is, dan ben je in Christus gekomen en Hij in jou. J...

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus”.   Filippenzen 1:6.

God is begonnen, al lang geleden, om veranderingen in ons teweeg te brengen. Al lang voordat wij de keuze hebben gemaakt (als u inderdaad die keuze al gemaakt hebt) om ons leven aan God over te geven, was Hij al bezig om veranderingen ...

 ZOEK EERST MIJN KONINKRIJK

Bij het voorbereiden, dacht ik eraan hoe in deze tijd wij   afgehouden worden van de Here Jezus en wij hierdoor teneergeslagen kunnen worden.
Wat ik nu met u wil gaan delen, dat zal u al meerdere malen hebben gehoord. Het is toch goed om alert te blijven.
We zijn allen Gods kinderen, omdat we de Here Jezus aangenomen hebben in ons...

“Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad, uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd.”        (Ps.110:3)

Uw volk, dat zijn zij die van Jezus zijn, die aan Hem zijn toevertrouwd door de liefde van de Vader. Wij, Zijn gemeente, geboren uit God verlost en gekend door Hem die ons lie...

“Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen”.
Lucas 9:23.

Deze tekst is bij velen bekend, maar ook voor velen zo moeilijk om in praktijk te brengen. We vinden het meestal geen prettige tekst. Natuurlijk, we willen Jezus volgen, maar zijn we ook bereid om de kosten te betalen?

<...

MELK OF VAST VOEDSEL

In Hebr. 5 : 12 staat: “ Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.”
Dan staat er verder in vers 13 en 14 : “ Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord...

*/